>

Rysunki dzieci

Techniki rysunku | Przybory i pomoce | Galerie i konkursy | Przykłady prac dzieci Sklep BHP  |  E-papieros
 


PASSENGERS - Międzynarodowy Festiwal Sztuki Publicznej 01.01.2007

- temu właśnie była poświęcona (bynajmniej nie przez biskupa) wcześniej ta strona.

Głównymi ideami, jakie przyświecały przy organizacji Festiwalu Passengers (Warszawa, Polski stolica, dni 6 i 13 października, oraz wszystkie dni znajdujące się pomiędzy nimi) to zmiana oraz mobilność przestrzeni miejskiej, to nadawanie zupełnie nowych definicji dla zastanych sytuacji oraz miejsc. Na tych kilka dni Warszawa wzbogaciła się o nową linię tramwajową oraz o liczną grupę międzynarodowych artystów, niejakich pasażerów miasta, którzy dzięki swoim autorskim realizacjom przekształcili na krótki czas krajobraz stolicy. W zamierzeniach twórców festiwalu tramwaj miał się stać z jednej strony źródłem inspiracji, z drugiej symbolem całego przedsięwzięcia, zaś z trzeciej ruchomą platformą do prezentacji sztuki.

Dostępność...


Niebagatelne znaczenie odgrywa również dostępność tramwaju jako środka komunikacji. Problemy związane z dostępem na poziomie artystycznym jak i refleksyjnym związanym z funkcjonowaniem przestrzeni publicznej stanowią główną dziedzinę badań dla wszystkich związanych z festiwalem Passengers. To właśnie tu tramwaj idealnie trafia z przekazywaną przez siebie metaforą, to właśnie tu staje się on idealnym początkiem poszukiwań. Staje się on czymś na kształt ruchomego laboratiorium, które weryfikuje sztukę wobec różnorodnej publiczności.

Przejażdżka z Passangers...


Wybranie tramwaju jako punktu odniesienia dla festiwalu Passengers podyktowany był bogactwem jego znaczeń. To w tramwaju urzeka bowiem paradoksalny splot prozaiczności, nostalgii i romantyzmu. Niektórzy odbierają tramwaj jako fragment porannej rutyny, która jest nieznośna, inni przywołują jednak nostalgiczne wspomnienia z pierwszych randek; niektórym wreście kojarzy się on z widokiem płonących powstańczych barykad. Artyści biorący udział w festiwalu czerpią z tych znaczeń, nie próbują jednak ich rozwiązywać. Podejmują jedynie niepewne próby projekcji mobilnych maszyn wyobraźni, które zostają wypuszczone na ulice stolicym zapraszając wszystkich do przejażdżki po nowych, wymyślonych stref miasta.

Czemu tramwaj?


Tramwaj to publiczny środek transportu, którego estencję stanowi właśnie jego "publiczność" - fakt, że przewozi on codziennie mnóstwo obcych sobie ludzi i łączy zdecydowanie różniące się od siebie dzielnicę sprawia, że jest on niejako mobilnym żołądkiem miasta; to właśnie w nim trawiona jest owego miasta różnorodność.

www.passengers.pl (c) 2011-2012